Definitioner av tolerans inom pedagogiska yrken

DSpace Repository

Definitioner av tolerans inom pedagogiska yrken

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Definitioner av tolerans inom pedagogiska yrken
Author Hedlund, Sofi
Date 2006
English abstract
This is a text about how pedagouges define and prefer to work with tolerance.
Swedish abstract
I denna uppsats undersöks vad fyra pedagoger fyller begreppet tolerans med, och hur de anser att elever och barn borde få arbeta med begreppet. Genom intervjuer som kopplats till litteratur, hoppas jag på att förmedla det problematiska i att definiera innebörden av ett så vitt begrepp som tolerans. Idén till uppsatsen är kommen av att tolerans är en av byggstenarna i den för skolan gemensamma Värdegrunden. Utifrån denna undersökning, menar jag att tolerans i detta sammanhang ej bör tolkas som en eftergift, utan snarare som en aktiv attityd som kräver förståelse. För att förmedla denna förståelse till elever och barn, bör pedagoger försöka enas kring gemensamma definitioner kring mångfasetterade begrepp som tolerans.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject tolerans
värdegrund
respekt
acceptans
Handle http://hdl.handle.net/2043/2237 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics