BID Sofielund : fastighetsägares roll i områdesutveckling

DSpace Repository

BID Sofielund : fastighetsägares roll i områdesutveckling

Details

Files for download
Icon
Report
Overview of item record
Publication Report
Title BID Sofielund : fastighetsägares roll i områdesutveckling
Author Bohman, Helena ; Jingryd, Ola
Date 2015
Swedish abstract
Sofielund är ett område i södra delen av centrala Malmö som byggnadsmässigt karakteriseras av en blandning av olika typer av byggnader från olika tidsepoker. Det är ett område med mycket blandad bebyggelse som idag ligger nära Möllevången, ett område som är känt för restauranger, kulturverksamhet och framtill slutet av 1990-talet även för tillgången till billiga bostäder. Sofielund har även blivit känt för ett rikt kulturliv och en pittoresk gatubild, men också för mindre smickrande saker som en besvärande kriminalitet, som bl a inkluderar en omfattande droghandel och annan kriminalitet, samt vad som kallats slumbostäder. Området omfattar alla typer av boendeformer: småhus, bostadsrätter och hyreslägenheter. Det eftersatta fastighetsunderhållet har uppmärksammats under de senaste åren. Något som utmärker Sofielund är det stora antal olika fastighetsägare som finns representerade. Det innebär att för att genomföra förändringar finns många olika parter inblandade, vilket kan göra olika insatser mer komplicerade. Föreningen Fastighetsägare BID Sofielund konstituerades i september 2014 på gemensamt initiativ från Malmö stad och Fastighetsägarna Syd. Syftet är att fastighetsägarna i området på ett samordnat sätt ska arbeta med att i vid mening och utifrån flera perspektiv utveckla och förbättra Norra och Södra Sofielund och Sofielunds industriområde. Denna studie syftar till att identifiera och diskutera vad BID betyder i en Malmökontext, vad Fastighetsägare BID Sofielund ska fokusera på och diskutera hur BID:en bör agera för att uppnå de uppsatta målen på ett framgångsrikt sätt. Utifrån det material som samlats in identifierar författarna kritiska frågor för fastighetsägare och för områdets fastighetsunderhåll i stort.
Series/Issue MAPIUS;19
Pages 73
Language swe (iso)
Subject Business Improvement Districts
områdesutveckling
bostadstillsyn
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/22371 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics