Alkohol- och narkotikaproblem

Details

Files for download
Icon
Smakprov godkänt ...
Overview of item record
Publication Book
Title Alkohol- och narkotikaproblem
Author Johnson, Björn ; Richert, Torkel ; Svensson, Bengt
Date 2017
Swedish abstract
Över en miljon människor i Sverige har ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Alkohol- och narkotikaproblem berör ofta även anhöriga, vänner och arbetskamrater. För att kunna förstå, förebygga och behandla sådana problem krävs kunskap. I denna grundläggande lärobok presenteras aktuell, forsknings-baserad kunskap på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt. Boken är unik i den bemärkelsen att den tar ett helhetsgrepp på alkohol- och narkotikaområdet. Författarna belyser och problema-tiserar drogernas effekter och skadeverkningar, tar upp hur drog-problem kan förklaras med hjälp av teorier och begrepp från olika vetenskapsområden samt beskriver de sociala och hälso mässiga konsekvenser som problematisk droganvändning kan innebära för den enskilde. Boken innehåller även en gedigen redogörelse för samhällets olika insatser på området – alkohol- och narkotikakontroll, prevention, utredning, vård- och behandling samt skadebegränsning. Ett viktigt inslag i boken är intervjuer med yrkesutövare och en brukarföreträdare, som berättar om sina egna erfarenheter av att arbeta med frågor som rör bruk, missbruk och beroende. Alkohol- och narkotikaproblem vänder sig till personer som studerar till socionom, psykolog, sjuksköterska, läkare, polis eller behandlings-assistent samt till dem som redan arbetar inom något av dessa yrken. Personer som själva har eller har haft drogproblem är också en viktig målgrupp, liksom deras anhöriga. Men boken kan även läsas av personer med ett mer allmänt intresse av alkohol- och narkotikafrågor.
Publisher Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-11238-1
Language swe (iso)
Subject Alkohol
Narkotika
Missbruk
Beroende
Drogproblem
Narkotikapolitik
Alkoholpolitik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/22379 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics