Nationella prov i svenska B på gymnasiet - En pilotstudie

DSpace Repository

Nationella prov i svenska B på gymnasiet - En pilotstudie

Details

Files for download
Icon
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Nationella prov i svenska B på gymnasiet - En pilotstudie
Author Lindvall, Elin ; Bjerding, Sofia
Date 2006
English abstract
Standardized national test in Swedish language (B-level) at upper secondary school - A pilot study.
Swedish abstract
Utifrån en rapport gjord av Skolverket, rörande de nationella proven, har vi valt att i denna uppsats specifikt undersöka de nationella provet i svenska B på gymnasiet. Våra huvudsakliga frågor i uppsatsen behandlar gymnasielärares och gymnasieelevers olika inställningar och attityder till provet. Vi väljer även att vidare i undersökningen koppla samman användarperspektivet genom en diskussion utifrån kunskapssyn och olika läroplansmodeller. Undersökningen grundar sig i en kvantitativ enkätstudie och en kvantitativ intervju och i sin helhet bör den betraktas som en pilotstudie. Sammanfattningsvis visar undersökningen att det råder en uttryckligt positiv inställning till de nationella provet i svenska B bland lärare och elever. Gällande resonemanget kring kunskapssynen verkar eleverna i vår undersökning fortfarande ha en behaviouristisk syn på kunskap, trots att det nationella proven är utformade för att pröva en mer djupstrukturell kunskap. Vad det gäller den dominerande läroplansmodellen har kunskapsuppdraget nedtonats, vilket medför en viss otydlighet för lärarna i undervisningsinnehållet. En otydlighet som direkt vidarbefodras till eleverna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Nationella prov i svenska B
Handle http://hdl.handle.net/2043/2238 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics