Nationella prov i svenska B på gymnasiet - En pilotstudie

DSpace Repository

Nationella prov i svenska B på gymnasiet - En pilotstudie

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lindvall, Elin
dc.contributor.author Bjerding, Sofia
dc.date.accessioned 2006-03-22T08:12:33Z
dc.date.available 2006-03-22T08:12:33Z
dc.date.issued 2006 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/2238
dc.description Utifrån en rapport gjord av Skolverket, rörande de nationella proven, har vi valt att i denna uppsats specifikt undersöka de nationella provet i svenska B på gymnasiet. Våra huvudsakliga frågor i uppsatsen behandlar gymnasielärares och gymnasieelevers olika inställningar och attityder till provet. Vi väljer även att vidare i undersökningen koppla samman användarperspektivet genom en diskussion utifrån kunskapssyn och olika läroplansmodeller. Undersökningen grundar sig i en kvantitativ enkätstudie och en kvantitativ intervju och i sin helhet bör den betraktas som en pilotstudie. Sammanfattningsvis visar undersökningen att det råder en uttryckligt positiv inställning till de nationella provet i svenska B bland lärare och elever. Gällande resonemanget kring kunskapssynen verkar eleverna i vår undersökning fortfarande ha en behaviouristisk syn på kunskap, trots att det nationella proven är utformade för att pröva en mer djupstrukturell kunskap. Vad det gäller den dominerande läroplansmodellen har kunskapsuppdraget nedtonats, vilket medför en viss otydlighet för lärarna i undervisningsinnehållet. En otydlighet som direkt vidarbefodras till eleverna. en
dc.description.abstract Standardized national test in Swedish language (B-level) at upper secondary school - A pilot study. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Nationella prov i svenska B en
dc.title Nationella prov i svenska B på gymnasiet - En pilotstudie en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: 90hp
 Find Full text Files for download
Icon
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics