Annonsering på Internet: tillvägagångssätt och etiska aspekter

DSpace Repository

Annonsering på Internet: tillvägagångssätt och etiska aspekter

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Berntorp, Oskar
dc.date.accessioned 2017-03-20T07:17:02Z
dc.date.available 2017-03-20T07:17:02Z
dc.date.issued 2017 en_US
dc.identifier.citation 63 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/22399
dc.description Med Internet och Internettjänster som Facebook och e-handel har annonsörerna tagit nya massmediala vägar. Cookies är inblandat i denna process och möjliggör att spara ned information på en besökares dator. Denna utveckling kan skapa såväl stora möjligheter som etiska problem. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur annonsering på Internet går till och vilka etiska konsekvenser detta kan medföra. Metoden består dels i att söka och granska litteratur i ämnet datainsamling för Internetannonsering, dels i att genomföra en enkätundersökning. Syftet med denna enkätundersökning är att undersöka hur människor i Malmö med omnejd ser på annonsering på Internet, ur ett etiskt perspektiv. Resultatet av vår studie identi erar och diskuterar era etiska problem som upplevs vid Internetannonsering. en_US
dc.description.abstract With Internet and Internet services such as Facebook and e-commerce the advertisers have turned to new venues for marketing. Cookies are involved in this process and give us the ability to save information locally on a visitor's computer. This development can create great possibilities as well as ethical problems. The overall purpose with this study is to examine how advertising on the Internet works and what ethical consequences it entails. The method encompasses search and review of literature regarding data collection and Internet advertising. Apart from that, a survey aimed at examining how people in Malmö and in its proximity consider advertising online from an ethical point of view is conducted. The result of our study identi es and discusses several ethical problems that are experienced with Internet advertising. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle en_US
dc.subject Internetannonsering en_US
dc.subject Etik en_US
dc.subject Enkät en_US
dc.subject Internet Advertising en_US
dc.subject Ethics en_US
dc.subject Survey en_US
dc.title Annonsering på Internet: tillvägagångssätt och etiska aspekter en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics