Kommunikationsmönster i matematikundervisning Fem klassrumsobservationer med läraren i fokus

DSpace Repository

Kommunikationsmönster i matematikundervisning Fem klassrumsobservationer med läraren i fokus

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kommunikationsmönster i matematikundervisning Fem klassrumsobservationer med läraren i fokus
Author Lansheim, Emma ; Modigh, Annika
Date 2006
Swedish abstract
Abstract Syftet med föreliggande arbete är att undersöka hur olika kommunikationsmönster i matematikundervisningen gestaltar sig, med särskilt fokus på lärarens kommunikation. Kommunikationen under matematiklektioner har undersökts genom att fem klassrumsobservationer i skolåren 1 till 5 genomförts. Klassrums¬observationerna utfördes vid olika lektionstillfällen där grupperna varierade i storlek, tiden för lektionen var olika liksom arbetssätt och arbetsform. Analysen gjordes enligt ett observationsschema där kommunikationen delades in i tre kategorier: Undervisningskommunikation, organisationskommunikation och socialkommunikation. Lärarens kommunikation med elevgruppen och enskilda elever har analyserats utifrån begreppsbildning, formalisering och funktionalisering. Undersökningens resultat visar att läraren kommunicerar under åtminstone hälften av lektionstiden och att resten av tiden fördelas på eleverna som grupp. Nyckelord: begreppsbildning, formalisering, funktionalisering, klassrums¬kommunikation, kommunikation, kommunikationsmönster, lärarroll, matematik¬undervisning Emma Lansheim Annika Modigh LL021197@stud.mah.se LL021070@stud.mah.se
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject begreppsbildning
formalisering
funktionalisering
klassrumskommunikation
kommunikation
kommunikationsmönster
lärarroll
matematikundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2240 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics