Kommunikation mellan elever när de jobbar med matematik på datorn respektive papper och penna

DSpace Repository

Kommunikation mellan elever när de jobbar med matematik på datorn respektive papper och penna

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kommunikation mellan elever när de jobbar med matematik på datorn respektive papper och penna
Author Kurdve, Linda ; Wastesson, Anne-Marie
Date 2006
Swedish abstract
Detta examensarbete beskriver hur kommunikationen mellan elever förändras vid grupparbete i matematik. Detta beroende på vilket arbetssätt de jobbar med. Eleverna jobbar först med uppgifterna på datorer, därefter gör de liknade uppgifter med papper och penna. Datorn som ett alternativt läromedel under matematikundervisningen, kan bidra till att kommunikationsmönster och samspel mellan barnen förändras. För att kunna få svar på vår frågeställning, så använde vi oss av observationsmetoden när vi samlade in material. Alla observationer dokumenterades på en DVD-film. Vårt filmade material ger ett mycket bra stöd till de olika samspelsmönster och samverkansformer som vi tar upp i teorin. Resultatet av vår undersökning visar att elevernas kommunikation mellan varandra förändras beroende på vilket arbetssätt de jobbar med.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Gruppkommunikation
grupparbete
matematiska begrepp
IKT och lärande
kommunikation
samverkansformer
Handle http://hdl.handle.net/2043/2241 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics