Livet efter njurtransplantation- En litteraturstudie från patienters perspektiv

DSpace Repository

Livet efter njurtransplantation- En litteraturstudie från patienters perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Livet efter njurtransplantation- En litteraturstudie från patienters perspektiv
Author Krig, Lovisa ; Önsten, Helena
Date 2017
English abstract
Background: Kidney transplantation is the first-hand option of treatment for end- stage renal disease. Life changes from being dependent on dialysis treatment, several times a week, hours at a time to hopefully getting a functional kidney. Knowledge about how life changes after kidney transplantation from the patient’s perspective can help nurses to understand the patients, and contribute to strengthen their work. Aim: To examine how kidney transplanted patients’ experiences life after transplantation. Method: A literature review based on ten scientific, qualitative studies. Results: Six main categories; Health, Fear and worry, Relations, Everyday life, Expectations, gratitude and guilt, and Contact with the health-care. Three sub categories; Side effects from the medication, Work and Coping. Conclusion: Life after kidney transplant is not equal to the health patients experienced before their kidney disease. Although it is the first-hand option of treatment, usually with good results, life is not free from complications. The often long wait to get a kidney, is exchanged for a life with a strict medication regimen, continues check-ups, and a constant fear of signs of complications or rejection. The positive effects are an increased energy level, a newfound freedom where travels and activities are possible, and more time left over. Good information to the patients is required so they know what is to be expected, and what can happen. Coping with the constant worry and fear of complications and rejection, requires support from loved ones and the health personnel.
Swedish abstract
Bakgrund: Njurtransplantation är det främsta behandlingsalternativet vid terminal njursvikt. Livet förändras från att patienten ofta har varit beroende av dialysbehandling flera gånger i veckan, timmar åt gången, till att förhoppningsvis få en fungerande njure. Patienters upplevelser av hur livet förändras efter njurtransplantation kan ge sjuksköterskor en bättre förståelse för patienterna, och kan då bidra till att omvårdnadsarbetet förstärks. Syfte: Att undersöka hur njurtransplanterade patienter upplever livet efter transplantation. Metod: En litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats ingår. Resultat: Sex huvudkategorier framkom; Hälsa, Rädsla och oro, Relationer, Vardagligt liv, Tacksamhet, förväntningar och skuld, samt Kontakt med sjukvård. Tre subkategorier; Läkemedels- biverkningar och påverkan, Arbete och Coping. Konklusion: En njurtransplantation återställer inte den upplevda hälsa patienten hade före insjuknandet i njursjukdom. Även som det främsta behandlingsalternativet, med ofta goda resultat, ska det beaktas att livet efter en njurtransplantation inte är helt komplikationsfritt. Den ofta långa väntan på att få en njure utbyts mot en ny livsstil med strikt medicinering som ger biverkningar, efterkontroller samt en ständig oro och rädsla för komplikationer eller tecken på bortstötning. De positiva effekterna är en ofta förhöjd energinivå, nyfunnen frihet med tid för resor och aktiviteter, samt mer tid över. God information till patienterna krävs för att de ska veta vad som väntar och vad som kan ske. Att lära sig handskas med den ständiga oron och rädslan kräver god stöttning från närstående och sjukvårdspersonal.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kvalitativ
Livet efter njurtransplantation
Patient
Terminal njursvikt
Upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/22424 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics