Kreativitet-en del av dig själv

DSpace Repository

Kreativitet-en del av dig själv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kreativitet-en del av dig själv
Author Schön, Joanna ; Olofsson, Christel
Date 2006
English abstract
Creativity-a part of yourself is a study in girls and boys creative thinking in pre-school. The study has shown that boys and girls get their inspiration from previous experiences.
Swedish abstract
Kreativitet-en del av dig själv handlar om skillnaden mellan flickor och pojkars kreativa tänkande i förskolan. Resultatet visar att barn hämtar inspiration till sin kreativitet från sin egen erfarenhetsvärld.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskola
genus
kreativitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/2244 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics