Fantasiresan - ett musiskt undervisningsförsök i kommunikativ engelska

DSpace Repository

Fantasiresan - ett musiskt undervisningsförsök i kommunikativ engelska

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Fantasiresan - ett musiskt undervisningsförsök i kommunikativ engelska
Author Frykman, Johannes
Date 2006
English abstract
The topic of this essay covers a communicative approach of English teaching in a playful and music-orientated perspective. The study was undertaken as a teaching experiment with three classes of children in their fourth year of school during a period of four weeks. Each class received 11 lessons. The purpose of the study is to portray and try to understand in what ways the experiment can be regarded as being meaningful to the children. The research questions are as follows: In what ways can children be inspired to participate in communicative practices in English? What is the importance of song and movement; play and dramatisation regarding children's inspiration to participate and make sense of communicative practices in English? In the analysis of the empirical material, four "sources of inspiration" were detected which are thought as representing how the children were inspired to participate and make sense of the teaching experiment: the character of the activity, the presentation of the activity, the scaffolding of the activity and the playful and music-orientated framework.
Swedish abstract
Ämnet handlar om kommunikativ engelskundervisning i ett lekpedagogiskt perspektiv. Studien genomfördes som ett undervisningsförsök i tre klasser i skolår 4 under fyra veckor. Totalt fick varje klass 11 lektioner. Syftet med studien är att beskriva och försöka förstå på vilket sätt undervisningsförsöket kan antas representera ett meningsfullt arbetssätt för barnen. Frågeställningarna lyder: På vilka sätt kan barn inspireras att delta i kommunikativa sammanhang på engelska? Vilken roll spelar sång och rörelse; lek och dramatisering för barns inspiration och meningsskapande i kommunikativ engelska? I analysen av det empiriska materialet urskiljdes fyra inspirationskällor som utgör grunden för barnens inspiration och meningsskapande i kommunikativ engelska: uppgiftens karaktär, uppgiftens presentation, uppgiftens "scaffolds" och den musiska ramen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Meningsskapande
kommunikativ engelska
lek
sång
musisk
Handle http://hdl.handle.net/2043/2245 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics