Läxor på gymnasiet

DSpace Repository

Läxor på gymnasiet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läxor på gymnasiet
Author Savini, Giovanni
Date 2017
Swedish abstract
I det här arbetet undersöktes elevernas uppfattning kring läxor och vilka faktorer som påverkar deras uppfattning. Utgångspunkten till den här studien var att undersöka varför några elever undviker att göra sina läxor. För att göra det intervjuades några elever som studerade spanska på gymnasienivå i Sverige. En kvalitativ metod valdes och intervjuerna skedde med öppna frågor för att kunna nå fördjupade svar gällande elevernas föreställningar kring läxor. Studien visar att läxor är något som svenska styrdokument undviker att definiera och att därför ämnet inte är reglerat i den svenska skolan. Enligt Skolverket är läxor inte obligatoriska och det är upp till lärare att använda läxor som pedagogiskt verktyg eller inte men det ingår inte i elevernas plikt att göra dem. Slutsatsen är att eleverna har positiva förväntningar gentemot läxor men dessa positiva känslor kolliderar med några praktiska faktorer vilka påverkar deras privatliv och deras välmående. Vad som sticker ut bland dessa faktorer är tidsbrist. Under några perioder av läsåret upplever eleverna att mängden läxor överskrider den reglerade skoltiden och detta skapar en kedjereaktion som leder till en prioritering mellan skolarbete och fritid. I den gallrande processen skapas ett emotionellt tillstånd som leder till stress vilket underminerar och försvagar elevernas positiva attityd.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject läxor
elevperspektiv
spanska
gymnasiet
Handle http://hdl.handle.net/2043/22457 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics