Läxor på gymnasiet

DSpace Repository

Läxor på gymnasiet

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Savini, Giovanni
dc.date.accessioned 2017-04-11T09:17:38Z
dc.date.available 2017-04-11T09:17:38Z
dc.date.issued 2017 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/22457
dc.description I det här arbetet undersöktes elevernas uppfattning kring läxor och vilka faktorer som påverkar deras uppfattning. Utgångspunkten till den här studien var att undersöka varför några elever undviker att göra sina läxor. För att göra det intervjuades några elever som studerade spanska på gymnasienivå i Sverige. En kvalitativ metod valdes och intervjuerna skedde med öppna frågor för att kunna nå fördjupade svar gällande elevernas föreställningar kring läxor. Studien visar att läxor är något som svenska styrdokument undviker att definiera och att därför ämnet inte är reglerat i den svenska skolan. Enligt Skolverket är läxor inte obligatoriska och det är upp till lärare att använda läxor som pedagogiskt verktyg eller inte men det ingår inte i elevernas plikt att göra dem. Slutsatsen är att eleverna har positiva förväntningar gentemot läxor men dessa positiva känslor kolliderar med några praktiska faktorer vilka påverkar deras privatliv och deras välmående. Vad som sticker ut bland dessa faktorer är tidsbrist. Under några perioder av läsåret upplever eleverna att mängden läxor överskrider den reglerade skoltiden och detta skapar en kedjereaktion som leder till en prioritering mellan skolarbete och fritid. I den gallrande processen skapas ett emotionellt tillstånd som leder till stress vilket underminerar och försvagar elevernas positiva attityd. en_US
dc.format.extent 39 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject läxor en_US
dc.subject elevperspektiv en_US
dc.subject spanska en_US
dc.subject gymnasiet en_US
dc.title Läxor på gymnasiet en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Kompletterande pedagogisk utbildning KPU
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics