Alfons Åberg eller inte? - En studie av populärkultur i förskolan

DSpace Repository

Alfons Åberg eller inte? - En studie av populärkultur i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Alfons Åberg eller inte? - En studie av populärkultur i förskolan
Author Karlsson, Therése ; Hansson, Camilla
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur kommunikationen kring populärkultur såg ut bland förskollärare i förskoleverksamhet. För att uppnå syftet har frågeställningar formulerats som undersöker vilken populärkultur som förekommer i förskolan, hur förskollärarna arbetar med den samt vilka gränser som sätts. Undersökningen genomfördes med intervjuer hos fem förskollärare med olika lång erfarenhet, ålder och geografisk placering. Barngruppernas storlek och åldersspann var inte heller de identiska med varandra. I andra kapitlet har vi försökt definiera begreppen populärkultur och kommunikation för att i tredje kapitlet komma in på kommunikation i förskolan som är vår teoretiska utgångspunkt. Till slut går vi igenom tidigare forskning om populärkulturens påverkan i barns utveckling och dess existens i förskolan och knyter ihop begreppen med teorin till just kommunikation kring populärkultur innan vi börjar analysera vår empiri. Undersökningen har visat att populärkultur är ett begrepp som är mycket svårdefinierat. Det medvetna arbetet med populärkultur på förskolan var därmed inte så vanligt förekommande. Viss önskan fanns dock bland respondenterna om ett mer strukturerat och planerat arbete med just populärkultur då detta är högst aktuellt för barnen. Det poängterades ett flertal gånger att barnen lever mitt i populärkulturen med alla leksaker, filmer, tv-serier och andra kommersiella föremål. Förskollärarna tror inte på att förbjuda populärkulturen på förskolan då denna följer med barnen in i verksamheten, de tror snarare på en rik kommunikation kring den. Sammanfattningsvis är ”utgå från barnens intresse” en fras som nämns flertalet gånger, ofta i samband med Läroplan för förskolan (1998 rev. 2016). Det finns ett flertal styrdokument som verksamheten ska följa. Dock ser vi inget hinder i dessa kring användandet av populärkultur, snarare möjligheter.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject förskola
kommunikation kring populärkultur
förskollärare
populärkultur
utveckling och lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/22464 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics