Är klassrumsmanagement något för dig?

DSpace Repository

Är klassrumsmanagement något för dig?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Är klassrumsmanagement något för dig?
Author Palmqvist, Emma ; Wastrell, Hanna
Date 2006
Swedish abstract
Bakgrund: Vi har undersökt två pedagogers arbete med ”trafikljuset” som en del av klassrumsmanagement. ”Trafikljuset” används bl.a. för att förbättra klassrumssituationen och träna barnen i ”fördröjd uppmärksamhet”, d.v.s. lära barnen vänta på sin tur. Vi vill se vilka tankar pedagogerna har om ”trafikljuset” och hur eleverna ser på de nya arbetsformerna och klassrumsmiljön. Vi vill även se hur pedagogerna strukturerat om sin klassrumsmiljö. Syfte: Vårt syfte med vår fallstudie är att bidra till användningen av klassrumsmanagement för att befrämja lärandet. Syftet med klassrumsmanagement är att få ett lugnare klassrumsklimat. Vårt syfte är att beskriva hur pedagoger kan använda klassrumsmanagement som en del av undervisningen. Med utgångspunkt från vårt syfte ställde vi oss följande frågor: • Hur kan klassrumsmanagement användas i undervisningen? • Vilka tankar har pedagogerna och eleverna om ”trafikljuset” och klassrumsmiljön? • Hur har pedagogerna strukturerat om klassrumsmiljön? Metod: För att uppnå vårt syfte har vi intervjuat och observerat pedagogerna och även gjort några barnintervjuer. Resultat: Resultatet av våra studier visar att genom att använda ”trafikljuset” som en del av klassrumsmanagement skapar man ett bättre klassrumsklimat. Pedagogerna använder bl.a. ”trafikljuset” för att träna barnen i ”fördröjd uppmärksamhet”.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Klassrumsmanagement
Klassrumsklimat
Klassrumsmiljö
Arbetsklimat
Grundskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/2248 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics