Outtömliga aktörer och leknätverk

DSpace Repository

Outtömliga aktörer och leknätverk

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Outtömliga aktörer och leknätverk
Author Simonsson, Valdemar
Date 2017
Swedish abstract
Humanvetare idag har börjat intressera sig för objekts funktion i olika situationer. Samtidigt finns det olika syn på lek i lekforskning. Följande studies syfte har varit att undersöka användandet av objekt i fri lek. Jag har spelat in videoobservationer som har utgjort den empiri jag sedan arbetat med. Empirin har jag analyserat utifrån utvalda begrepp från Actor-Network-Theory (ANT). Resultatet visade att barn alltid förhöll sig till objekt i den fria leken och att barnen byggde starka band till vissa objekt, ibland medvetet och ibland omedvetet. Barnen bemötte objekten olika i leksituationer och ibland bemötte barnen samma objekt olika. Jag kunde därefter se med hjälp av ANTs terminologi olika möten av lekar som ibland intensifierade leken och ibland la leken på mer eller mindre temporär stagnation. Objekt var alltid närvarande i barns lek.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/22486 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics