Outtömliga aktörer och leknätverk

DSpace Repository

Outtömliga aktörer och leknätverk

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Simonsson, Valdemar
dc.date.accessioned 2017-04-21T09:34:38Z
dc.date.available 2017-04-21T09:34:38Z
dc.date.issued 2017 en_US
dc.identifier.citation 46 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/22486
dc.description Humanvetare idag har börjat intressera sig för objekts funktion i olika situationer. Samtidigt finns det olika syn på lek i lekforskning. Följande studies syfte har varit att undersöka användandet av objekt i fri lek. Jag har spelat in videoobservationer som har utgjort den empiri jag sedan arbetat med. Empirin har jag analyserat utifrån utvalda begrepp från Actor-Network-Theory (ANT). Resultatet visade att barn alltid förhöll sig till objekt i den fria leken och att barnen byggde starka band till vissa objekt, ibland medvetet och ibland omedvetet. Barnen bemötte objekten olika i leksituationer och ibland bemötte barnen samma objekt olika. Jag kunde därefter se med hjälp av ANTs terminologi olika möten av lekar som ibland intensifierade leken och ibland la leken på mer eller mindre temporär stagnation. Objekt var alltid närvarande i barns lek. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.title Outtömliga aktörer och leknätverk en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics