Förmåga 3 – innebörd och progressioner.

DSpace Repository

Förmåga 3 – innebörd och progressioner.

Details

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Förmåga 3 – innebörd och progressioner.
Author Hamza, Karim ; Olander, Clas ; Palm, Ola ; Piqueras, Jesus ; Wickman, Per-Olof
Date 2016
Swedish abstract
Del 6 är den första av två delar som behandlar den tredje förmågan i kursplanerna för fysik, biologi och kemi, alltså att använda naturvetenskapens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i naturen, samhället och människokroppen. Syftet med del 6 är att reflektera över innebörden av förmåga 3 för undervisning i år 1-3. Du ska också bekanta dig med en didaktisk modell för att skapa progression inom förmåga 3. Med progression menas här att bygga upp undervisningen så att eleverna får hjälp att successivt nå kursplanernas mål.
Link https://larportalen.skolverket.se/#/modul/nt/Grundskola/501-Formagor-arskurs_1-3/del_06/ .Icon
Publisher Skolverket
Host/Issue ”Förmågor i årskurs 1-3”. Lärportalen i naturvetenskap och teknik
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/22508 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics