Språkets roll för att utveckla förmåga 3.

DSpace Repository

Språkets roll för att utveckla förmåga 3.

Details

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Språkets roll för att utveckla förmåga 3.
Author Olander, Clas ; Hamza, Karim ; Palm, Ola ; Piqueras, Jesus ; Wickman, Per-Olof
Date 2016
Swedish abstract
Del 7 är den andra av två delar som behandlar förmåga 3, nu med fokus på vad som utmärker språket NO-ämnena. Utgångspunkten är att språk- och kunskapsutveckling är två sidor av samma mynt. De kan med andra ord inte skiljas åt. Syftet med del 7 är att reflektera över språkets roll i din undervisning av de naturorienterande ämnena när det gäller att använda begrepp, modeller och teorier. Med utgångspunkt i ett och samma centrala innehåll (blandning och lösning) ges exempel på språkinriktade undervisningsaktiviteter som ska öva användning av enskilda begrepp och begreppen tillsammans.
Link https://larportalen.skolverket.se/#/modul/nt/Grundskola/501-Formagor-arskurs_1-3/del_07/ .Icon
Publisher Skolverket
Host/Issue ”Förmågor i årskurs 1-3”. Lärportalen i naturvetenskap och teknik
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/22513 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics