Det handlar inte bara om Sverige i världen utan också om världen i Sverige - en studie om användandet av interkulturella perspektiv i svenska fritidshem

DSpace Repository

Det handlar inte bara om Sverige i världen utan också om världen i Sverige - en studie om användandet av interkulturella perspektiv i svenska fritidshem

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Det handlar inte bara om Sverige i världen utan också om världen i Sverige - en studie om användandet av interkulturella perspektiv i svenska fritidshem
Author Karlsson, Cecilia ; Medic, Molly
Date 2017
Swedish abstract
Enligt statistik från Skolverket (2015) har upp till var femte elev i Sverige en annan etnisk bakgrund än svensk. Tidigare forskning säger att medvetenhet och ett kritiskt förhållningssätt till användandet av mångkultur i lärandet, det vill säga interkulturella perspektiv, utgör en betydande roll för individens inlärning och hur individens attityd mot samhället och världen formas. Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur lärare och pedagoger talar om interkulturella perspektiv samt om, och i så fall hur, de använder interkulturella perspektiv i fritidshemsverksamheten. Uppsatsen är skriven ur ett normkritiskt perspektiv med ett fokus på interkulturella perspektiv. Vi använder oss av blandad metod, där en webbenkät och två intervjuer har legat som underlag för vår studie och analys. Resultatet visar att det finns en medvetenhet kring normer och kategoriseringar men att lärare och pedagoger inte lyckas implementera kritiken mot bland annat norm i sin verksamhet. Snarare upprätthåller personal i fritidshemmen snäva kategoriseringar och dikotomier.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject fritidshem
interkultur
kategorisering
kultur
mångkultur
norm
samhälle
Handle http://hdl.handle.net/2043/22529 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics