Att lära sig skriva och läsa i en digital värld. Metoden ASL i F-3

DSpace Repository

Att lära sig skriva och läsa i en digital värld. Metoden ASL i F-3

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att lära sig skriva och läsa i en digital värld. Metoden ASL i F-3
Author Karlsson, Linn ; Aasa, Matilda
Date 2017
Swedish abstract
Detta examensarbete behandlar elevers tidiga läs- och skrivundervisning med fokus på metoden ASL. Syftet med arbetet är att ta reda på hur lärarna tänker om användandet av metoden i den tidiga läs- och skrivundervisningen. Arbetet utgår ifrån följande fyra frågeställningar: Varför är enligt lärarna ASL en lämplig metod? På vilka sätt tillämpar lärarna metoden ASL? Vilka hinder har de stött på? Vilka slags texter producerar eleverna? För att försöka finna svar på dessa frågor har vi använt oss av kvalitativa metoder såsom intervjuer och observationer. Vi har intervjuat fem lärare och en biträdande rektor samt observerat ASL-undervisning vid två tillfällen. Vårt resultat visar att alla intervjuade ställer sig positiva till metoden. De intervjuade lyfter fördelar såsom att de anser att eleverna kommer snabbare in i skrivningen och läsningen samt att eleverna verkar uppleva arbetssättet som lustfyllt. Lärarna lyfter även samarbetet elever emellan som en positiv aspekt då eleverna stöttar varandra och lär i dessa sociala situationer. Nackdelen med metoden anser de intervjuade är att metoden är beroende av teknik och när tekniken inte fungerar faller arbetet. De intervjuade poängterar dock att svårigheterna ligger i tekniken och logistiken och inte i arbetssättet i sig.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject ASL
Digitala verktyg
Elevtexter
Kollegialt lärande
Läs- och skrivutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/22545 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics