Att lära sig skriva och läsa i en digital värld. Metoden ASL i F-3

DSpace Repository

Att lära sig skriva och läsa i en digital värld. Metoden ASL i F-3

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Karlsson, Linn
dc.contributor.author Aasa, Matilda
dc.date.accessioned 2017-05-10T09:52:15Z
dc.date.available 2017-05-10T09:52:15Z
dc.date.issued 2017 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/22545
dc.description Detta examensarbete behandlar elevers tidiga läs- och skrivundervisning med fokus på metoden ASL. Syftet med arbetet är att ta reda på hur lärarna tänker om användandet av metoden i den tidiga läs- och skrivundervisningen. Arbetet utgår ifrån följande fyra frågeställningar: Varför är enligt lärarna ASL en lämplig metod? På vilka sätt tillämpar lärarna metoden ASL? Vilka hinder har de stött på? Vilka slags texter producerar eleverna? För att försöka finna svar på dessa frågor har vi använt oss av kvalitativa metoder såsom intervjuer och observationer. Vi har intervjuat fem lärare och en biträdande rektor samt observerat ASL-undervisning vid två tillfällen. Vårt resultat visar att alla intervjuade ställer sig positiva till metoden. De intervjuade lyfter fördelar såsom att de anser att eleverna kommer snabbare in i skrivningen och läsningen samt att eleverna verkar uppleva arbetssättet som lustfyllt. Lärarna lyfter även samarbetet elever emellan som en positiv aspekt då eleverna stöttar varandra och lär i dessa sociala situationer. Nackdelen med metoden anser de intervjuade är att metoden är beroende av teknik och när tekniken inte fungerar faller arbetet. De intervjuade poängterar dock att svårigheterna ligger i tekniken och logistiken och inte i arbetssättet i sig. en_US
dc.format.extent 42 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle en_US
dc.subject ASL en_US
dc.subject Digitala verktyg en_US
dc.subject Elevtexter en_US
dc.subject Kollegialt lärande en_US
dc.subject Läs- och skrivutveckling en_US
dc.title Att lära sig skriva och läsa i en digital värld. Metoden ASL i F-3 en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Grundlärarutbildning inr. F-3
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics