Vad ska jag göra nu då? En litteraturstudie om sjuksköterskans psykiska reaktioner på kritiska händelser.

DSpace Repository

Vad ska jag göra nu då? En litteraturstudie om sjuksköterskans psykiska reaktioner på kritiska händelser.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vad ska jag göra nu då? En litteraturstudie om sjuksköterskans psykiska reaktioner på kritiska händelser.
Author Hermansson, Rasmus
Date 2006
English abstract
Hermansson, R. What shall I do now? A literature review regarding nurses’ psychological reactions to critical incidents. Degree Project, 10 Credit Points. Nursing Programme, Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, 2006. The aims and questions in this literature review were to identify nurses´ psychological reactions at critical incidents. The questions were: What does a nurse perceive as critical incidents? How does the nurse react when critical incidents occur? Which factors influences the nurse’s reactions? How does the opportunity to reflect affect the nurse? Data research was made in different databases: Cochrane Library, Pubmed, ISI (Social Citation Index) and Cinahl. This literature review is based on seven scientific studies, both qualitative and quantitative. The studies were reviewed by using criteria for scientific studies (Polit et al 2001). For qualitative assessment modified templates based on Willman & Stoltz (2002) were used. The results showed that nurses´ considered critical incidents as events including children who have been exposed to difficulties and suicide/suicide attempts among co-workers. Experience affects nurse’s reaction to a critical incident. The nurses would like to have more social support after a critical incident. Key words: Critical incidents, emotions, nurse, reactions, stress.
Swedish abstract
Hermansson, R. Vad ska jag göra nu då? En litteraturstudie om sjuksköterskans psykiska reaktioner på kritiska händelser. Examensarbete i omvårdnad 10 Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde: omvårdnad, 2006. Denna litteraturstudies syfte var att belysa sjuksköterskans psykiska reaktioner kritiska händelser. Frågeställningarna var: vad upplever sjuksköterskan som kritisk händelse? Hur reagerar sjuksköterskan inför/vid kritiska händelser? faktorer påverkar sjuksköterskans reaktioner? Hur påverkar tillfälle till reflektion sjuksköterskan? Databaserna som studierna söktes i är Cochrane Library, PubMed, ISI (Social Citation Index) och i Cinahl. Studien baseras på sju vetenskapliga studier, baserade både på kvantitativ och kvalitativ grund. Studierna granskades utifrån kriterier för vetenskaplighet (Polit et al 2001). Därefter användes modifierade mallar för kvalitetsbedömning (Willman & Stoltz 2002). Litteraturstudien visade att sjuksköterskor ansåg att händelser som rör barn varit utsatta för olägenheter samt självmord/självmordsförsök hos en arbetskamrat var kritiska händelser. Erfarenhet påverkar sjuksköterskans reaktioner. Sjuksköterskor önskar stöd i efterförloppet av en kritisk händelse. Nyckelord: kritiska händelser, känslor, reaktioner, sjuksköterska, stress.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject sjuksköterska
reaktioner
Handle http://hdl.handle.net/2043/2255 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics