Fyra ämnen med flera möjligheter – En studie om samhällsförändringarnas påverkan på den samhällsorienterande undervisningen

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Fyra ämnen med flera möjligheter – En studie om samhällsförändringarnas påverkan på den samhällsorienterande undervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fyra ämnen med flera möjligheter – En studie om samhällsförändringarnas påverkan på den samhällsorienterande undervisningen
Author Stenberg Nilsson, Sandra
Date 2017
Swedish abstract
Denna studie grundar sig i frågeställningen ’Hur påverkas SO-lärares prioriteringar i det centrala innehållet och undervisningen av samhällsförändringar?’. Frågeställningen besvaras genom att analysera tidigare forskning och en empirisk undersökning i form av tre intervjuer med SO-lärare i den svenska grundskolan. Läroplanen är en styrande faktor för all undervisning i den svenska grundskolan, men det finns även andra påverkansfaktorer. Samhällsförändringar kan vara en sådan påverkande faktor. Transformeringen av läroplanen är en annan faktor, det vill säga hur läraren tolkar den skrivna kursplanen för sitt ämne till den faktiska undervisningen. Centrala tankegångar i den teori som studien använder sig av, läroplansteori, är vad som anses vara viktig kunskap vid en viss tidpunkt men även hur detta synliggörs i undervisningen. Vilket kan liknas vid de didaktiska centrala frågeställningarna vad, hur och varför? Resultatet visar att samhällsförändringar påverkar både läroplanens innehåll och själva undervisningen, men på olika sätt. Samhällsförändringar är endast en av flera påverkande faktorer för undervisningen och det är bland annat lärarens intressen som påverkar hur denne väljer att koppla sin undervisning till aktuella händelser och samhällsförändringar.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Undervisning
Transformering
SO-ämnena
Samhällsorientering
Samhällsförändringar
Planering
Mellanstadiet
Läroplansteori
Läroplan
Grundskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/22556 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics