Fyra ämnen med flera möjligheter – En studie om samhällsförändringarnas påverkan på den samhällsorienterande undervisningen

DSpace Repository

MUEP is closed for new items! Now we have DiVA: http://mau.diva-portal.org/

Fyra ämnen med flera möjligheter – En studie om samhällsförändringarnas påverkan på den samhällsorienterande undervisningen

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Stenberg Nilsson, Sandra
dc.date.accessioned 2017-05-10T10:12:10Z
dc.date.available 2017-05-10T10:12:10Z
dc.date.issued 2017 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/22556
dc.description Denna studie grundar sig i frågeställningen ’Hur påverkas SO-lärares prioriteringar i det centrala innehållet och undervisningen av samhällsförändringar?’. Frågeställningen besvaras genom att analysera tidigare forskning och en empirisk undersökning i form av tre intervjuer med SO-lärare i den svenska grundskolan. Läroplanen är en styrande faktor för all undervisning i den svenska grundskolan, men det finns även andra påverkansfaktorer. Samhällsförändringar kan vara en sådan påverkande faktor. Transformeringen av läroplanen är en annan faktor, det vill säga hur läraren tolkar den skrivna kursplanen för sitt ämne till den faktiska undervisningen. Centrala tankegångar i den teori som studien använder sig av, läroplansteori, är vad som anses vara viktig kunskap vid en viss tidpunkt men även hur detta synliggörs i undervisningen. Vilket kan liknas vid de didaktiska centrala frågeställningarna vad, hur och varför? Resultatet visar att samhällsförändringar påverkar både läroplanens innehåll och själva undervisningen, men på olika sätt. Samhällsförändringar är endast en av flera påverkande faktorer för undervisningen och det är bland annat lärarens intressen som påverkar hur denne väljer att koppla sin undervisning till aktuella händelser och samhällsförändringar. en_US
dc.format.extent 34 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject Undervisning en_US
dc.subject Transformering en_US
dc.subject SO-ämnena en_US
dc.subject Samhällsorientering en_US
dc.subject Samhällsförändringar en_US
dc.subject Planering en_US
dc.subject Mellanstadiet en_US
dc.subject Läroplansteori en_US
dc.subject Läroplan en_US
dc.subject Grundskola en_US
dc.title Fyra ämnen med flera möjligheter – En studie om samhällsförändringarnas påverkan på den samhällsorienterande undervisningen en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Grundlärarutbildning inr. åk 4-6
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics