Styrketräningens effekter och användande i kursen Idrott och hälsa A

DSpace Repository

Styrketräningens effekter och användande i kursen Idrott och hälsa A

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Styrketräningens effekter och användande i kursen Idrott och hälsa A
Author Paulsen, Anders
Date 2006
English abstract
The goal of my essay was to investigate the effect of weight training and examine how physical educators use weight training in their instruction. To gain knowledge about the effects of weight training a literature study was made. The literature study viewed weight training from a psychological, a physiological and a community perspective. A survey was made and handed out to the instructors who teach Idrott och hälsa A in public senior high schools in Helsingborg. The results of weight training are increased strength, increased fat-free bodyweight, increased physical functionality and decreased back - joint pain. The number of hours the instructors in the survey used for weight training varied from half an hour to twenty hours. A majority of the instructors thought that the possibility to achive goals in the the curriculum with weight training was substantial. Most of the instructors considered the students to have substantial knowledge theoretically but a less amount of practical knowledge. If we want to live quality lives with strength and flexibility we should practice some kind of weight training on a regular basis. Though there are large individual differences between the instructors in how much time they use for weight training in their teaching, the amount of knowledge a student gains will depend upon the instructor, and their respective planned curriculum. Keywords: Weight training, effects
Swedish abstract
Syftet med mitt arbete var att utreda vilka effekterna av styrketräning är samt att undersöka hur idrottslärare använder styrketräning i sin undervisning. För att få kunskap om styrketräningens effekter gjordes en litteraturstudie som fokuserade på styrketräningens effekter ur ett samhälls-, ett psykologiskt- och ett fysiologiskt perspektiv. En enkät konstruerades för undersökningen och delades ut till lärarna som undervisar i Idrott och hälsa A på de kommunala gymnasieskolorna i Helsingborg. Enkäten innehöll frågor relaterade till styrketräning i undervisningen. Några av styrketräningens effekter visade sig vara, ökad styrka, ökad fettfri kroppsvikt, ökad fysisk funktionalitet, minskad rygg och ledsmärta mm. Antal timmar lärarna i undersökningen ägnade åt styrketräning i undervisningen varierade från lärare till lärare från en halvtimme upp till tjugo timmar. Majoriteten av lärarna tyckte att möjligheterna att nå mål i kursplanen med styrketräning var stora. Det flesta lärarna ansåg att eleverna hade stora kunskaper i styrketräning teoretiskt men varken stora eller små kunskaper praktiskt efter avslutad kurs. För att vi människor ska kunna leva ett optimalt liv med stor styrka och rörlighet genom hela livet så bör vi praktisera styrketräning i någon form. Eftersom det råder så stora individuella skillnader mellan lärarna vad gäller tid de ägnar åt styrketräning så kommer eleverna att få en olika stor utbildning i styrketräning beroende på vilken lärare de har. Sökord: Styrketräning, effekter
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject styrketräning
effekter
Handle http://hdl.handle.net/2043/2256 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics