En jämförelse mellan elevers inställning till rörelse på två skolor med olika engagemang för fysisk aktivitet

DSpace Repository

En jämförelse mellan elevers inställning till rörelse på två skolor med olika engagemang för fysisk aktivitet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En jämförelse mellan elevers inställning till rörelse på två skolor med olika engagemang för fysisk aktivitet
Author Jönsson, Pernilla ; Palmqvist, Cecilia
Date 2006
Swedish abstract
Bakgrund: Vi har undersökt hur två skolor arbetar med rörelse. En skola som arbetar utifrån Bunkeflomodellen och en skola som inte arbetar kontinuerligt med rörelse. Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka hur man kan befrämja fysisk aktivitet i skolan, eftersom dagens forskning visar att barn rör sig mindre och blir fetare. Utifrån syftet ställde vi oss följande frågeställningar: - Hur arbetar två skolor med rörelse för eleverna i åk 3-5? - Vilken är elevernas inställning till rörelse på dessa skolor? Metod: För att se hur två skolor arbetar med rörelse har vi intervjuat de pedagoger på skolorna som arbetar med rörelse. Vi har även delat ut enkäter till eleverna i åk 3-5 angående deras inställning till rörelse. En av enkätfrågorna angående elevernas rörelseaktivitet under rasten har vi följt upp med observation. Resultat: Resultatet av våra studier visar att ju mer en skola är engagerad i rörelse desto positivare inställning har eleverna till rörelse. Den skolan som arbetar med daglig rörelse hade fler elever i åk 3-5 som var aktiva på raster, fritiden och delaktiga i någon idrottsförening, än de elever som inte hade kontinuerligt arbete med rörelse.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Bunkefloprojektet
fysisk aktivitet
grundskola
rörelse
Sätt klassen och föräldrar i rörelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/2258 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics