Dokusåpor - nästa generations Bolibompa? Barn, TV och dokusåpor i skolans värld Reality TV – the Next Generations' Childrens Programme? Children, TV and Reality TV in the School Environment

DSpace Repository

Dokusåpor - nästa generations Bolibompa? Barn, TV och dokusåpor i skolans värld Reality TV – the Next Generations' Childrens Programme? Children, TV and Reality TV in the School Environment

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Dokusåpor - nästa generations Bolibompa? Barn, TV och dokusåpor i skolans värld Reality TV – the Next Generations' Childrens Programme? Children, TV and Reality TV in the School Environment
Author Bauer, Fredrika ; Schiller, Frida
Date 2006
English abstract
Media has a great influence on our society. TV is the mass medium we use most. 90 procent of children between nine and fourteen years old watch TV on a daily bases. The essay concerns questions like which TV programmes children look at and if they watch any reality TV. We also look into possible differences between boys and girls TV habits. Another aspect we want to look closer at is if and how teachers work with media in the classroom.
Swedish abstract
Media spelar stor roll i vårt samhälle. TV är det massmedium vi använder i störst utsträckning. 90 procent av barnen som är mellan nio och fjorton år ser på TV dagligen. Det är inom denna åldersgrupp (närmare bestämt 11-12-åringar) vi valt att göra vår undersökning. Undersökningen berör frågor som vilka TV-program barnen ser på och om barnen kommer i kontakt med dokusåpor? Vi kommer även att se närmare på vem barn tittar på TV med och om det finns någon skillnad mellan pojkars och flickors TV-tittande. Förutom att studera barns medievanor har vi även valt att undersöka verksamma pedagogers arbete, synsätt och åsikter kring TV, olika TV-program och dokusåpor. Frågan är om verksamma pedagoger arbetar med dokusåpor och i så fall hur? Studien har genomförts med hjälp av en enkätundersökning och intervjuer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barn
pedagoger
TV
dokusåpor
mediepedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/2259 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics