Inspiration och konsekvens en studie av motiverande faktorer inom gymnasieskolan

DSpace Repository

Inspiration och konsekvens en studie av motiverande faktorer inom gymnasieskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Inspiration och konsekvens en studie av motiverande faktorer inom gymnasieskolan
Author Karlsson, Karsten
Date 2016
Swedish abstract
Frånvaron bland gymnasieelever är idag ett nationellt problem och kan ofta vara ett tecken på att eleverna inte tycker att skolan känns meningsfull. Syftet med denna uppsats är att, med avstamp i denna frånvaroproblematik, undersöka vilka faktorer inom skolan som ur elevernas perspektiv påverkar huruvida de kommer i tid eller över huvud taget närvarar på lektionerna samt vilka konsekvenser eleverna upplever i samband med frånvaro och sena ankomster. Föremålet för min undersökning är en gymnasieskola i södra Sverige och min studie baseras på kvalitativa intervjuer med fem tredjeårselever. I min undersökning har jag, utöver ett systemteoretiskt perspektiv, även valt att studera elevernas motivation till lärande samt deras känsla av sammanhang (KASAM) inom skolan. Eleverna har fått svara på frågor som rör deras syn på undervisning, punktlighet, motivation och konsekvenser av frånvaro inom skolan. Resultatet av min undersökning visar att eleverna motiveras av såväl betyg, kunskap och inspirerande undervisning som tydliga krav från de undervisande lärarna.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject lärande
motivation
klassrum
frånvaro
Handle http://hdl.handle.net/2043/22593 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics