Vad ska vi göra nu, när vi gjort så? - en studie i tvåspråkiga elevers kommunikation under laborationer

DSpace Repository

Vad ska vi göra nu, när vi gjort så? - en studie i tvåspråkiga elevers kommunikation under laborationer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad ska vi göra nu, när vi gjort så? - en studie i tvåspråkiga elevers kommunikation under laborationer
Author Rosengren, Annika ; Ryberg, Maria
Date 2006-03-27
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att undersöka hur tvåspråkiga elevers kommunikation under två olika laborationer såg ut, hur laborationsuppgiftens utformning påverkade dessa elevers kommunikation och även hur laborationerna kunde ge eleverna möjlighet till reflektion runt innehållet. Elever i årskurs 7 observerades och spelades in på band vid två skilda laborationstillfällen. Intervjuer utfördes efter det sista laborationstillfället. Undersökningen tyder på att elevernas kommunikation och möjligheter till reflektion i stor utsträckning påverkas av laborationens utformning och innehåll.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject andraspråkselever
experiment
grupparbeten
kommunikation
laborationer
reflektioner
samtal
tvåspråkighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/2262 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics