MAKTEN ÖVER MEDIA: En studie av yttrandefrihetens ställning inom rysk television

DSpace Repository

MAKTEN ÖVER MEDIA: En studie av yttrandefrihetens ställning inom rysk television

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title MAKTEN ÖVER MEDIA: En studie av yttrandefrihetens ställning inom rysk television
Author Eriksson, Marika
Date 2005
English abstract
This essay deals with how the Russian television has been treated by the Russian state and how this has affected the freedom of opinion in Russia. The essay focuses on the time between the first and second presidential election of president Putin (2000-2004). The Russian state has during this time been heavily criticised by many because of the increasing influence the government has over the Russian television. This essay tries to find out how this increasing state influence has affected the broadcasting companies and how this has influenced the newscasts. This essay also gives a historical overview of how the Russian television has changed since the Soviet Union’s downfall until today. Furthermore the TV-station NTV and its owners are examined as a special case of how the broadcasting companies are treated by the Russian government. The essay also shows how TV covered the presidential elections in 2000 and 2004 and how their coverage affected the election results. Finally the parts of the essay are brought together in a discussion about how the ownership of television influences the range of news and thereby its audience.
Swedish abstract
Uppsatsen behandlar hur den ryska televisionen behandlas av den ryska staten och vilken betydelse detta fått för yttrandefriheten i Ryssland. Uppsatsen fokuserar på tiden mellan president Putins första och andra presidentval (1999-2000). Den ryska staten har under denna tid kritiserats från många håll då den statliga kontrollen över televisionen kraftigt ökat. Uppsatsen försöker reda ut hur detta ökade statliga inflytande påverkat mediaföretagen och hur detta i sin tur påverkat den nyhetsbevakning den ryska allmänheten fått ta del av. Uppsatsen ger också en historisk beskrivning av hur televisionen förändrats från Sovjetunionens fall fram till idag. Vidare används TV-stationen NTV och dess ägare, som en fallstudie av hur mediaföretag behandlats av den ryska staten. Uppsatsen visar också på hur televisionen bevakat presidentvalen 2000 och 2004 och hur detta påverkat utgången av valen. Tillsist sammanförs uppsatsens delar i en diskussion om hur ägandet av televisionen påverkar dess utbud och i förlängningen hur det påverkar televisionens publik.
Publisher Malmö högskola/IMER
Language swe (iso)
Subject Yttrandefrihet
Ryssland
Media
Television
Putin
Handle http://hdl.handle.net/2043/2265 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics