Cariogenic potential of dental biofilm bacteria - support for caries as a polymicrobial disease

DSpace Repository

Cariogenic potential of dental biofilm bacteria - support for caries as a polymicrobial disease

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Cariogenic potential of dental biofilm bacteria - support for caries as a polymicrobial disease
Author Abdul Rahim, Soha ; Robertsson, Carolina
Date 2017
English abstract
Aim: To investigate dental biofilm bacteria for growth and acid production in different environments. The occurrence of inherent buffering capacity by alkali production in an artificial consortium and oral consortium was also examined. Materials and method: Fresh isolates of Actinomyces, Lactobacillus paracasei, Streptococcus mutans, Streptococcus intermedius and Streptococcus oralis were incubated in growth media with neutral or acidic initial pH and with and without glucose and/ or urea. Growth was monitored by measuring optical density at 600nm. Acid and alkali production was monitored using a pH meter. Results: L. paracasei and S. intermedius showed growth independent of pH and a more acidic final pH at acidic than neutral initial pH. S. oralis and Actinomyces showed a greater growth at neutral pH and had an acid production insensitive to an acidic environment. All species reached a final pH below the critical pH for enamel (5.5) independent of initial pH. Growth was unaffected by glucose. In oral consortium, the final pH was less acidic in the medium with glucose and urea compared to in the medium with only glucose. Conclusion: All species showed acidic and aciduric properties and may contribute to tooth demineralization. Further studies with a larger number of measurements are needed to assess the cariogenicity of these species with a higher reliability. Alkali production in saccharolytic species may affect the plaque pH. Further studies are needed to assess the occurrence of alkali production in saccharolytic species related to caries and its effects on the pH in the biofilm.
Swedish abstract
Syfte: Tillväxt och syraproduktion undersöktes i olika suspensioner hos bakterier som är vanligt förekommande i den dentala biofilmen. Förekomst av buffringskapacitet till följd av proteolytisk aktivitet i artificiellt konsortium och oralt konsortium undersöktes också. Material och metod: Färska isolat av Actinomyces, Lactobacillus paracasei, Streptococcus mutans, Streptococcus intermedius och Streptococcus oralis inkuberades i tillväxtmedium med neutralt eller surt initialt pH, med eller utan glukos och/ eller urea. Tillväxten undersöktes genom mätning av optisk densitet vid 600nm. Syra- och alkaliproduktion mättes med pH-meter. Resultat: L. paracasei och S. intermedius uppvisade en tillväxt oberoende av pH, och ett surare slut-pH i mediet med surt initialt pH jämfört med neutralt initialt pH. S. oralis och Actinomyces uppvisade större tillväxt vid neutralt initialt pH och hade en syraproduktion som var oberoende av initiala pH. Alla arter nådde ett slut-pH under kritiska pH för emaljen (5,5) oberoende av initialt pH. Tillväxten påverkades inte av glukos. I oralt konsortium var slut-pH högre i mediet med glukos och urea jämfört med i mediet med bara glukos. Konklusion: Alla arter uppvisade syraproduktion och syratolerans och kan sannolikt bidra till demineralisering av tandens hårdvävnad. Ytterligare studier med fler mätvärden behövs för att utreda kariogeniciteten hos dessa arter med större tillförlitlighet. Alkaliproduktion hos sackarolytiska arter kan eventuellt påverka plackets pH. Ytterligare studier behövs för att undersöka förekomsten av alkaliproduktion hos sackarolytiska arter i förhållande till karies och dess effekt på pH i biofilmen.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language eng (iso)
Subject bacteria
microbiology
caries
biofilm
ecological plaque hypothesis
ekologiska plackhypotesen
karies
bakterier
Handle http://hdl.handle.net/2043/22651 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics