Does intra-articular corticosteroid treatment harm the joint tissues? – A systematic review

DSpace Repository

Does intra-articular corticosteroid treatment harm the joint tissues? – A systematic review

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Does intra-articular corticosteroid treatment harm the joint tissues? – A systematic review
Author Duraku, Burim ; Khazal, Omar
Date 2017
English abstract
AIM: To perform a systematic review of original articles to investigate harm by intra-articular injections with corticosteroids (IACI), with special emphasis on degradation of cartilage and bone tissue and findings regarding the TMJ. METHOD: The review process followed the PRISMA guidelines and PRISMA harm. A literature search was performed using PubMed, Cochrane and Scopus. Inclusion criteria were treatment studies including human subjects, text in English or Swedish and intervention by intra-articular injection with corticosteroids to treat arthritis. Exclusion criteria were case reports, reviews and studies where no harm was reported after IACI. A quality assessment of harm reporting was applied on original articles and taken into account when interpreting the results. RESULTS: Of the 18 trials 10 were randomized controlled trials, four were observational trials, three were retrospective trials and one histopathological trial. One trial reported more destruction to all layers of the joint following IACI compared to joints, which did not receive IACI. One trial reported minimal loss of hand, hip and lumbar bone mass after IACI on patients with RA. Two trials reported periarticular calcifications following IACI. Two trials showed inconclusive results, improvement/worsening, after IACI regarding arthritic changes i.e. both progression and regression of osseous changes was seen. However, the majority showed improvement. Six trials did not find any harm after IACI. CONCLUSION: This systematic review could not find high-quality convincing evidence that IACI, neither in the TMJ nor in other joints, is related to cartilage or bone tissue destruction.
Swedish abstract
SYFTE: Syftet med arbetet var att sammanställa en systematisk översikt om intra-artikulära injektioner med kortikosteroider ger upphov till bieffekter, med tonvikt på nedbrytning av brosk och benvävnad samt fynd som rör käkled. METOD: Sökningsmetoden utgick från ”PRISMA guidelines” och ”PRISMA harm”. En litteratursökning utfördes i PubMed, Cochrane och Scopus. Inklusionskriterier var studier på människor, text på svenska eller engelska samt behandling med intraartikulär kortisoninjektion för att behandla artrit. Exklusionskriterier var fallstudier, översikter, och studier där man ej sökte efter bieffekter. En kvalitetsgranskning av rapporterade bieffekter användes på kliniska studierna och var i åtanke när översikterna genomgicks. RESULTAT: Av de 18 studierna, så var 10 randomiserade kontrollstudier, fyra var observationsstudier, tre var retrospektiva studier och en histopatologisk studie. En studie visade mer destruktion till alla vävnader i leder efter IACI jämfört med leder som ej behandlats. En studie rapporterade minimal förlust av ben i hand, höft och ländrygg efter IACI på patienter med RA. Två studier rapporterade periartikulär kalcifikation efter IACI. Två studier visade tvetydiga resultat när det gäller förbättring/försämring efter IACI i.e. både progression och regression när det gäller osseösa förändringar i leder uppvisades. De flesta visade förbättring. Sex kliniska studier hittade inga bieffekter efter IACI. SLUTSATS: Denna systematiska översikt kunde ej identifiera någon studie med hög evidens som stödjer att IACI i TMJ, eller annan led, har ett samband med brosk- eller benvävnadsdestruktion.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 44
Language eng (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/22659 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics