Förändringar i komplexa dentala biofilmer över tid in vitro.

DSpace Repository

Förändringar i komplexa dentala biofilmer över tid in vitro.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Förändringar i komplexa dentala biofilmer över tid in vitro.
Author Davey, Emilia ; Tran, Lydia
Date 2017
English abstract
Introduction The aim of this study was to investigate the outcome of interspecies interactions in vitro in a consortium made of nine commonly isolated oral bacterial strains under different environmental conditions, such as glucose excess. Material and methods The bacterial consortia was comprised of Streptococcus mutans, Streptococcus intermedius, Streptococcus oralis, Streptococcus gordonii, Veillonella parvula/dispar, Lactobacillus paracasei, Capnocytophaga gingivalis, Fusobacterium nucleatum, and Actinomyces odontolyticus. This complex culture was incubated in glucose-limited and glucose-rich media with different pH at 37°C for 48 hours during which the bacterial composition and pH was analysed at 0, 24, and 48 hours. Results The greatest pH-reduction was seen in the bacterial culture with an initial pH of 7.2 with glucose-excess, and lowest in the culture with an initial pH of 7.2 with glucose-limitation. All species were identified at least once in the experiments, but the diversity was diminished following pH reduction. Conclusion L. paracasei showed great ability to survive in the bacterial cultures, with the highest acid tolerance, regardless of environmental change. Coexistence occurred between L. paracasei and S. gordonii or S. oralis regardless of bacterial culture. Other bacteria did not cope as good as L. paracasei, including S. mutans that did not survive in the bacterial cultures to the extent expected.
Swedish abstract
Syfte Att undersöka hur tillväxt och succession sker i ett bakteriellt konsortium bestående av vanliga orala bakteriearter vid lågt pH och vid tillgång av glukos i närmiljön. Material & metod Konsortiumet bestod av Streptococcus mutans, Streptococcus intermedius, Streptococcus oralis, Streptococcus gordonii, Veillonella parvula/dispar, Lactobacillus paracasei, Capnocytophaga gingivalis, Fusobacterium nucleatum, och Actinomyces odontolyticus. Denna bakteriekultur sattes till glukosfattiga lösningar vid pH 5.5 och 7.2, samt till en glukosrik lösning vid pH 7.2 och inkuberades i 37°C. Efter 0, 24 och 48 timmar analyserades bakteriekompositionen samt pH-värdet i bakteriekulturen. Resultat Den procentuella pH-sänkningen var störst i bakteriekulturen med initialt pH 7.2 med tillsats av glukos, och minst i bakteriekulturen med initialt pH 7.2 utan tillsats av glukos. Alla bakteriearter förekom i varierande mängd vid odling, men i takt med pH-sänkning sågs en mer homogen mikroflora som nästan uteslutande dominerades av L. paracasei. Slutsats L. paracasei hade stor förmåga att överleva i detta konsortium oavsett miljöförändring, och visade även på högst syratolerans. Det förekom en samexistens mellan L. paracasei och S. gordonii eller S. oralis oavsett bakteriekultur. Övriga bakterier klarade sig inte lika bra som L. paracasei, däribland S. mutans som inte överlevde i bakteriekulturerna i den utsträckningen som förväntades.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 43
Language swe (iso)
Subject bakterier
konsortium
succession
biofilm
Handle http://hdl.handle.net/2043/22663 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics