Aktuella rekommendationer för fysisk aktivitet

DSpace Repository

Aktuella rekommendationer för fysisk aktivitet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Aktuella rekommendationer för fysisk aktivitet
Author Ericsson, Ingegerd
Date 2017
English abstract
The Copenhagen Consensus Conference 2016 – Children, Youth, and Physical Activity in Schools and during Leisure Time A desire to improve children’s and youth’s health, well-being and social inclusion motivated Department of Nutrition, Exercise and Sports at the University of Copenhagen to gather 24 international researchers from a variety of academic disciplines at a consensus conference in Denmark on 4-7 April 2016. A limited number of listeners from Danish sport organisations and the Ministry for Children, Education and Gender Equality also participated. A documented link between physical activity and learning regardless of age was established in 2011 at the consensus conference ”Physical Activity and Learning” which was arranged by the Ministry of Culture and the Ministry of Education in Denmark. The recommendations were utilised by politicians in Denmark to create a reform stating that every child in the Danish public school should have a minimum of 45 minutes of compulsory physical activity during each school day. The aim of the Copenhagen Consensus Conference in 2016 was to reach an evidence-based consensus within four themes: •Theme 1: Physical activity in children and youth: Fitness and health. •Theme 2: Physical activity in children and youth: Cognitive functioning. •Theme 3: Physical activity in children and youth: Engagement, motivation and psychological well-being. •Theme 4: Physical activity in children and youth: Social inclusion and physical activity implementation strategies. Sixteen scientific presentations summarized the international research within these fields and through a thorough and iterative process, the researchers agreed upon a common statement which is presented in this publication together with a number of recommendations to how various stakeholders and initiatives can contribute to improve children’s and youth’s health, well-being and scholastic performance in schools and sport settings. We hope the recommendations can be of use and contribute to strengthen the implementation of physical activity in schools and sport settings. The Consensus Statement from the Copenhagen Consensus Conference 2016 is published in British Journal of Sports Medicine: “Bangsbo J, Krustrup P, Duda J, et al. Br J Sports Med, Published Online First, doi:10.1136/bjsports-2016-096325”.
Swedish abstract
AKTUELLA REKOMMENDATIONER FÖR FYSISK AKTIVITET ”Fysisk aktivitet förbättrar barns hjärnkapacitet och deras skolprestationer”, var ett av de ”statements” (uttalanden) som alla forskare i den danska konsensuskonferensen enades om under våren 2016. Ett dokumenterat samband mellan fysisk aktivitet och lärande, oberoende av ålder, hade redan slagits fast vid en tidigare konsensuskonferens hösten 2011, som anordnades av Kulturministeriet och Undervisningsministeriet i Danmark. Rekommendationerna från den första konferensen gav politiker i Danmark möjlighet att genomföra en utbildningsreform och en lagändring, som innebär att alla danska skolor sedan 2014 schemalägger en lektion fysisk aktivitet varje skoldag för alla danska skolelever. Lagändringen finns i § 15: ”Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen” (Undervisningsministeriet, 2016). Under konsensuskonferensen våren 2016 redovisades bästa tillgängliga vetenskapliga belägg för effekter av fysisk aktivitet på barn och ungdomar. Den internationella expertpanelen bestod av forskare från Storbritannien, Danmark, Norge, Finland, Sverige, Kanada och USA; sammanlagt var vi 24 forskare från åtta länder som samlades i Snekkersten på Danmarks ostkust under några fina vårdagar. Syftet var att presentera aktuellt kunskapsläge för varandra, när det gäller effekter av fysisk aktivitet för barn och unga inom våra olika forskningsområden. Därefter var uppdraget att försöka enas, dvs. komma till konsensus och formulera gemensamma slutsatser (statements). Förslag till rekommendationer för genomförande och tillämpning diskuterades också. Efter individuella presentationer och intensiva diskussioner i växelvis storgrupp och mindre temagrupper kunde vi slutligen enas om 21 punkter inom dessa fyra områden: 1. Fitness och hälsa 2. Lärande, kognitiv funktion och motoriska färdigheter 3. Engagemang, motivation och psykiskt välbefinnande 4. Social inkludering och implementering i skola och föreningsliv En vetenskaplig artikel är publicerad online i British Journal of Sports Medicine (Bangsbo, Krustrup, Duda et al., 2016a). Rekommendationer för implementering och tillämpning finns på engelska (Bangsbo, Krustrup, Duda et al., 2016b) och danska (Bangsbo, Krustrup, Duda et al., 2016c). Länkar till publikationerna finns på www.mugi.se. Tanken är att rekommendationerna ska komma till användning och vara till nytta vid planering för fysisk aktivitet i skolor och idrottsföreningar.
Link http://idrottsforum.org/feature-ericsson170210/ .Icon
Publisher Svenska Idrottslärarföreningen
Host/Issue Idrott & hälsa;1
Volume 144
ISSN 1653-1124
Language swe (iso)
Subject idrottsundervising
motorik
motorikobservation
lärande
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/22672 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics