Att använda IKT i matematikundervisning – En studie ur ett lärarperspektiv

DSpace Repository

Att använda IKT i matematikundervisning – En studie ur ett lärarperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att använda IKT i matematikundervisning – En studie ur ett lärarperspektiv
Author Hansson, Mie ; Thomasson, Malin
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning är att undersöka hur verksamma lärare använder IKT, informations- och kommunikationsteknik, i sin matematikundervisning. I studien undersöks hur lärare arbetar med IKT, varför lärare arbetar med IKT samt vilka IKT- verktyg som lärare väljer att arbeta med. Studiens empiriska material har samlat in genom en enkätundersökning där 30 verksamma lärare har deltagit. Resultatet är att verksamma lärare arbetar med IKT i sin matematikundervisning på liknande sätt men utifrån de förutsättningar som finns gällande tillgången på IKT-verktyg i verksamheten. Resultatet visar även att många lärare väljer att använda IKT i sin matematikundervisning eftersom deras elever har ett intresse för IKT och att arbete IKT blir motivationshöjande för eleverna. En avgörande faktor för hur IKT används i matematikundervisning är lärares digitala kompetens. Lärares digitala kompetens problematiseras genomgående i studien och är även en del av den vidare forskning som föreslås i slutet av studien.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject digital kompetens
IKT
IKT-verktyg
matematikundervisning
surfplatta
Handle http://hdl.handle.net/2043/22692 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics