Vad är dyskalkyli? Verksamma pedagogers uppfattningar

DSpace Repository

Vad är dyskalkyli? Verksamma pedagogers uppfattningar

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Andersson, Jaqueline
dc.contributor.author Hällje Persson, Johanna
dc.date.accessioned 2017-06-02T10:41:06Z
dc.date.available 2017-06-02T10:41:06Z
dc.date.issued 2017 en_US
dc.identifier.citation 43 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/22694
dc.description I detta examensarbete var syftet att undersöka vilka uppfattningar som finns kring dyskalkyli bland några verksamma pedagoger och hur dessa uppfattningar förhåller sig till forskning inom området dyskalkyli. De teoretiska utgångspunkterna för arbetet ligger i de kognitiva teorierna och i förhållningssätt till dyskalkyli som finns i forskningen. Datainsamlingen har bestått av kvalitativa forskningsintervjuer med sex pedagoger; fyra matematiklärare och två specialpedagoger, där deras uppfattningar av dyskalkyli har undersökts. Det som framkom i resultatet är att få av pedagogerna har kommit i kontakt med någon elev som diagnostiserats med dyskalkyli och kunskapen om begreppet dyskalkyli var generellt bristfällig bland pedagogerna. Dock hade specialpedagogerna mer kunskap om dyskalkyli än matematiklärarna. Förhållningssättet till dyskalkyli varierade bland pedagogerna. En del av pedagogerna ansåg att många elever kunde passa in på kriterierna för dyskalkyli där de såg fördelar med att använda dyskalkyli som en diagnos, eftersom den kunde användas för att få mer resurser. Däremot såg de andra pedagogerna en risk i att man fastnade i att diagnosen gällde svårigheter inom matematiken och kunde förbise att svårigheterna även påverkar andra ämnen. Slutsatser som kunde dras av studien är att pedagogerna hade svårt att skilja på dyskalkyli och generella matematiksvårigheter, vilket även tidigare forskning visar på. De flesta pedagogerna ställde sig kritiskt till dyskalkyli eftersom att det fortfarande saknas en tydlig definition av begreppet. Därför kan värdet av att använda dyskalkyli som en diagnos ifrågasättas eftersom det inte är meningsfullt att sätta en diagnos om det inte finns en tydlig bild av dels vad dyskalkyli är och dels vilka arbetsmetoder och material som förespråkas gällande elever med dyskalkyli. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject Diagnos en_US
dc.subject Dyskalkyli en_US
dc.subject Generella matematiksvårigheter en_US
dc.subject Specifika matematiksvårigheter en_US
dc.subject Svårigheter i matematik en_US
dc.subject Pedagoger en_US
dc.subject Intervjustudie en_US
dc.subject Uppfattningar en_US
dc.title Vad är dyskalkyli? Verksamma pedagogers uppfattningar en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok PhysicsChemistryMaths en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics