Studie- och yrkesvägledares väg in på arbetsmarknaden - Student guidance counsellors transition to labour market

DSpace Repository

Studie- och yrkesvägledares väg in på arbetsmarknaden - Student guidance counsellors transition to labour market

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Studie- och yrkesvägledares väg in på arbetsmarknaden - Student guidance counsellors transition to labour market
Author Bresche Hellström, Emma ; Pitkänen, Sanna
Date 2017
Swedish abstract
Dagens arbetsmarknad för studie- och yrkesvägledare kan ses som god och därför ville vi undersöka hur nyexaminerade studie- och yrkesvägledare upplever sin etableringsfas. Vi hade en förförståelse om att nätverk, arbetsmiljö, lön och geografi skulle kunna vara betydelsefulla faktorer i sammanhanget. Våra frågeställningar är: Vilken roll spelar den nyexaminerade studie- och yrkesvägledares nätverk under dennes etableringsfas till arbetsmarknaden? Vilka faktorer påverkar nyexaminerade studie- och yrkesvägledare enligt dem själva under etableringsfasen till arbetsmarknaden? Påverkar exempelvis lön, geografi, arbetsmiljö eller andra faktorer som vi inte har tänkt på? Vi gjorde kvalitativa intervjuer med sex studie- och yrkesvägledare som har tagit examen inom de senaste fem åren. Vi använde Krumboltz och Levins (2010) Planned happenstance och Patton och McMahons (2006) Systemteori för att analysera resultatet. Vi kunde se att respondenterna upplevde nätverk och arbetsmarknaden som två viktiga påverkansfaktorer. Även faktorer som arbetsmiljö, yrkesroll, arbetsuppgifter, målgrupp, elevantal och geografiskt läge visade sig vara betydelsefulla men underordnade framförallt arbetsmarknadens påverkan på respondenternas etableringsfaser.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Network
Strategies
Labour market
Student guidance counsellor
First job
Handle http://hdl.handle.net/2043/22715 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics