Spiralen, en temalekplats

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Spiralen, en temalekplats
Author Pils, Linn
Date 2006
Swedish abstract
Mitt huvudsakliga syfte är att öka mina kunskaper kring planering av, och uppfattningar om, barns planerade utomhusmiljöer. För att komma fram till mina resultat har jag intervjuat besökare på temalekplatsen Spiralen och även tjänstemän vid Malmö stad, som är ansvariga för planeringen av lekplatsen. Mina resultat visar att besökare vid temalekplatsen Spiralen inte alltid använder och uppfattar lekplatsen på det vis som platsen är planerad. Ett samarbete mellan människor med olika kompetenser skulle kunna bidra till en förbättrad utemiljö för barn. Nyckelord: intervjuer, lekmiljö, lekplats, planering, säkerhetsaspekter, utomhuslekar, utomhusmiljö
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject intervjuer
lekmiljö
lekplats
planering
säkerhetsaspekter
utomhuslekar
utomhusmiljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/2272 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics