Bli stark med TAKK - En studie om förskolans arbete med TAKK

DSpace Repository

Bli stark med TAKK - En studie om förskolans arbete med TAKK

Details

Files for download
Icon
Bli stark med TAKK
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bli stark med TAKK - En studie om förskolans arbete med TAKK
Author Kullborg, Erica ; Jönsson, Therese
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att beskriva några pedagogers syn på TAKK i förskolan samt att se hur och varför de väljer att arbeta med det, i de två förskolor som vi gjort studien på. Vi har också valt att undersöka vilka för- och nackdelar det eventuellt kan finnas med TAKK. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning som handlar om TAKK, AAC, kommunikation och språkutveckling. Med hjälp av metoden kvalitativa intervjuer så har vi fått fram svar på följande frågeställning: • Hur och när arbetar pedagogerna i förskolan med TAKK? • Varför använder de TAKK i verksamheten? • Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att använda TAKK? Vi har valt att utgå från det sociokulturella perspektivet i vår studie. De som vi har intervjuat är alla positiva till TAKK, och de menar att det främjar barns språkutveckling. De anser också att man inte måste ha barn med särskilda behov på förskolan för att arbeta med TAKK, utan det är en positiv metod för alla barn. Slutsatsen som vi kommit fram till är att TAKK är något som alla barn har behov av för att göra sig hörda och förstådda. Trotts det så används det inte i så stor omfång fast pedagogerna har kunskap om det.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject ACC
AKK
förskola
Kommunikation
TAKK
Tecken
Handle http://hdl.handle.net/2043/22725 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics