Opinionsfriheterna ur ett köns-, socioekonomiskt- och etniskt perspektiv

DSpace Repository

Opinionsfriheterna ur ett köns-, socioekonomiskt- och etniskt perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Opinionsfriheterna ur ett köns-, socioekonomiskt- och etniskt perspektiv
Author Andersson, Sara ; Engler, Angela
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning är att ta reda på om elever i år 5 är toleranta och kunniga om opinionsfriheterna i Sverige och om de är medvetna om att det finns länder som saknar dessa friheter. För att mäta elevers tolerans, kunskap och medvetenhet använde vi enkät. Undersökningen visar att bakgrund spelar roll för elevernas tolerans, kunskap och medvetenhet om opinionsfriheterna. Eleverna är toleranta och kunniga om opinionsfriheterna men dock inte i de provocerande frågorna och dessutom är de omedvetna om huruvida opinionsfriheter finns i alla länder. Beroende på vilken opinionsfrihet det gäller skiftar toleransen, kunnigheten och medvetenheten. Vår frågeställning är: Är elever toleranta och kunniga om opinionsfriheterna lokalt och är de medvetna om opinionsfriheterna globalt?
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject demokrati
opinionsfriheterna
elever
tolerans
kunskap
medvetenhet
kön
socioekonomi
etnicitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/2273 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics