Internet Of Things – risker, integritet och möjligheter till skydd

DSpace Repository

Internet Of Things – risker, integritet och möjligheter till skydd

Details

Files for download
Icon
Approved version ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Internet Of Things – risker, integritet och möjligheter till skydd
Author Allirol-Molin, Stefan ; Gashi, Xheniza
Date 2017
English abstract
Internet of things (IoT) is a fast-growing technology that is slowly but surely coming to play a major role in an individual's life. IoT has become popular in different areas such as smart homes and e-health. Trust is an essential component of every interaction we do on the net. As more and more devices get connected, it raises questions about privacy. The purpose of this study is to investigate the risks, opportunities and the integrity of the Internet of Things and to find out if consumers are aware of the risks. Do they trust IoT devices, and if so, what do they do to protect themselves from their personal data falling into the wrong hands? We have used questionnaires to form an idea of how consumers perceive this technology. The result indicates that few trusts IoT services, and that the participants do not have enough knowledge about security measures surrounding the IoT services. Many feels that the security of IoT devices are low. Despite consumer concern regarding the safety with IoT things, it seems, how-ever, that they believe that the benefits outweigh the potential risks.
Swedish abstract
Internet of things (IoT) är en snabbt växande teknik som sakta men säkert kommit att spela en stor roll i individens vardag. IoT har blivit populär i olika områden såsom smarta hem och e-hälsa. IoT har blivit populär inom olika områden såsom smarta hem och e-hälsa. Tillit är en viktig komponent i varje interaktion vi gör ute på nätet. Då fler och fler enheter kopplar upp sig väcker det frågor om den personliga integriteten. Syftet med denna uppsats är att undersöka riskerna, möjligheterna och integriteten med Internet of things, samt att ta reda på om konsumenterna är medvetna om eventuella risker. Litar konsumenterna på IoT-enheterna, och i så fall vad gör de för att skydda sig ifrån att deras personliga data hamnar i fel händer? Vi har använt oss av enkäter för att bilda en uppfattning om hur konsumenter uppfattar denna teknologi. Resultatet indikerar att väldigt få litar på IoT-tjänster och att de inte har tillräckligt med kunskap om säkerhetsåtgärder kring IoT-tjänster samt att många upplever att säkerheten hos IoT- enheter är låg. Trots konsumenternas oro över säkerheten med IoT-saker, så verkar de dock anse att fördelarna överväger de potentiella riskerna
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject IOT
Internet
säkerhet
integritet
things
risker
skydd
risks
integrity
protection
konsumenter
consumers
Handle http://hdl.handle.net/2043/22733 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics