Ämnesövergripande arbete i matematik och samhällskunskap

DSpace Repository

Ämnesövergripande arbete i matematik och samhällskunskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Ämnesövergripande arbete i matematik och samhällskunskap
Author Andersson, Ursula ; Brante, Camilla
Date 2006-03-28
Swedish abstract
Denna studies syfte är att undersöka möjligheter och hinder med ämnesövergripande arbete i ämnena matematik och samhällskunskap. Samarbete mellan disciplinerna medför en ökad verklighet-sanknytning och helhetssyn för eleverna. Utifrån studiens möjligheter och hinder ges förslag på hur man kan arbeta vidare för att möjliggöra ett utökat ämnesövergripande arbete mellan dessa ämnen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ämnesövergripande arbete
matematik
samhällskunskap
verklighetsanknytning
helhetssyn
Handle http://hdl.handle.net/2043/2274 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics