”Svenskan kommer” Pedagogers förhållningssätt till språkutveckling och flerspråkighet i förskolan

DSpace Repository

”Svenskan kommer” Pedagogers förhållningssätt till språkutveckling och flerspråkighet i förskolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Karlsson, Sara
dc.contributor.author Malmgren, Emmeli
dc.date.accessioned 2017-06-14T13:49:21Z
dc.date.available 2017-06-14T13:49:21Z
dc.date.issued 2017 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/22741
dc.description Flerspråkighet är en utmaning som förskolan ställs inför i dagens samhälle och därför ställs det krav på pedagogerna att stötta barnen i deras språkutveckling. Eftersom det ständigt sker invandring av människor från många olika länder till Sverige blir därför flerspråkighet vanligare och många barn är i behov av stöd i alla sina språk. Det pågår en debatt kring flerspråkighet i de enspråkiga samhällena. Det finns olika synsätt på hur flerspråkighet påverkar barns språkutveckling. Därför är syftet med vår studie att titta på samlingen på en avdelning där alla barn är flerspråkiga och utifrån det beskriva och identifiera pedagogernas förhållningssätt gentemot barnens språkutveckling. Det görs genom ett kvalitativt arbetssätt där observationer och intervjuer ligger till grund för resultatet. Studiens teoretiska utgångspunkter är Ladbergs pedagogiska hörnstenar, proximala utvecklingszonen och det interkulturella perspektivet. Resultatet visar att pedagogers förhållningssätt och en tillåtande miljö ligger till grund för att kunna stötta barnen i deras språkutveckling. Pedagogernas öppna inställning till barns modersmål under samling leder till en positiv flerspråkig miljö. Resultatet visar att kulturell mångfald är en betydelsefull aspekt som behöver lyftas fram i den pedagogiska verksamheten. De metoder som pedagogerna använder sig av är TAKK, konkret material och upprepningar. Trygghet ser pedagogerna som ett primärt behov för att utveckla den språkliga kompetensen. en_US
dc.format.extent 50 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject Flerspråkighet en_US
dc.subject Förskola en_US
dc.subject Modersmål en_US
dc.subject Samling en_US
dc.subject Språkutveckling en_US
dc.title ”Svenskan kommer” Pedagogers förhållningssätt till språkutveckling och flerspråkighet i förskolan en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Förskollärarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics