”Snacka om vilken värld som har öppnat sig” En lyssningsläsningsstudie i grundskolan ”Imagine how accessible the world has become” A study of listening and reading skills of primary aged children

DSpace Repository

”Snacka om vilken värld som har öppnat sig” En lyssningsläsningsstudie i grundskolan ”Imagine how accessible the world has become” A study of listening and reading skills of primary aged children

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ”Snacka om vilken värld som har öppnat sig” En lyssningsläsningsstudie i grundskolan ”Imagine how accessible the world has become” A study of listening and reading skills of primary aged children
Author Andersson, Susanne ; Hansson, Malena
Date 2017
Swedish abstract
Andersson, Susanne och Hansson, Malena (2017). ”Snacka om vilken värld som har öppnat sig” – en lyssningsläsningsstudie i grundskolan (”Imagine how accessible the world has become” – a study of listening and reading skills of primary aged children). Speciallärarprogrammet språk-, skriv- och läsutveckling, Institution för skolutveckling och ledarskap, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola. Studiens syfte är att få en djupare förståelse för lyssningsläsning i grundskolans lärmiljö utifrån ett lärarperspektiv. Frågeställningar som belyses är hur lyssningsläsning i kombination med läsförståelsestrategier påverkar elevernas läsförståelse och motivation till läsning. Med utgångspunkt i didaktisk teori infördes en lyssningsläsningsstrategi genom modellering och läsförståelsestrategier. Vi tog hjälp av en fokusgrupp på sex lärare från tre grundskolor och observationer i deras lärmiljö. Empirin analyserades tematiskt kring lärarnas upplevelser och knöts i relation till utgångsläget. Resultatet visade att lärarna såg möjligheter, men även begränsningar med att använda lärverktyg. Studien visar att med hjälp av modellering av läsförståelsestrategier i helklass påverkas tillgängligheten i elevernas lärmiljö positivt och lyssningsläsning blir ett redskap som används. Gemensamt hos lärarna och deras elever är att synen på läsning ändras i takt med lyssningsläsningsstrategins införande och att läsa med öronen numera i dessa klasser är jämställt med att läsa. I lärarnas berättelser framgår att elever har blivit mer motiverade och visar mer intresse för böcker och läsning tack vare lyssningsläsning. Det framkommer även att det inte endast handlar om att köpa in lärverktyg, utan dessa skall användas och kunskap om verktygen måste finnas hos både lärare och elever. Denna studie önskar bidra till att öka medvetenheten om vikten av att undervisa eleverna i läsförståelsestrategier kring lyssningsläsning och inte lämna dem ensamma med lärverktygen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 61
Language swe (iso)
Subject Lyssningsläsning
lässvårigheter
läsförståelsestrategier
modellering
motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/22761 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics