Ökad närvaro genom distansering : En intervjuundersökning av några förskollärares och grundskollärares erfarenhet kring nyttan av specialpedagogisk handledning

DSpace Repository

Ökad närvaro genom distansering : En intervjuundersökning av några förskollärares och grundskollärares erfarenhet kring nyttan av specialpedagogisk handledning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ökad närvaro genom distansering : En intervjuundersökning av några förskollärares och grundskollärares erfarenhet kring nyttan av specialpedagogisk handledning
Author Sjösten, Karin
Date 2016
Swedish abstract
Sjösten, Karin (2016). Ökad närvaro genom distansering. En intervjuundersökning av några förskollärares och grundskollärares erfarenhet kring nyttan av specialpedagogisk handledning ( Increased engagement through a sense of perspective. A study based on interviews of certain number of pre-school and primary school teachers´ experience of the value of supervision.) Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö Högskola. Syftet med min undersökning är att bidra med kunskap om förskollärares och grundskollärares erfarenheter och uppfattningar om specialpedagogisk handledning och dess konsekvenser för det pedagogiska arbetet. Studien fokuserar på erfarenheter av specialpedagogisk handledning inom förskola och skola. Preciserade frågeställningar. Inom vilka problemområde och i vilka situationer söker förskollärare och grundskollärare stöd i form av specialpedagogisk handledning? På vilket sätt fyller handledningen en funktion i utvecklingen av det pedagogiska arbetet? Jag har använt mig av en kvalitativ intervjustudie med 6 pedagoger inom förskola och skola. Resultatet visar att behovet av handledning framför allt väcks inför arbetet med olika barns avvikande beteende där pedagogen känner sig rådvill och i behov av specialpedagogisk handledning. Pedagoger söker specialpedagogisk handledning för att bättre kunna bemöta barnen och för att de behöver hjälp med att utveckla det pedagogiska arbetet. Vidare kan behovet uppstå då det gäller svårigheter med föräldrakontakter. Den specialpedagogiska handledningen upplevs också som en möjlighet till att spegla den egna arbetsmetoden och till att få råd för att kunna gå vidare och bättre hantera olika situationer. Pedagoger säger sig haft stor nytta av, att genom den pedagogiska handledningen få distansera sig och reflektera över till sin arbetssituation, det har hjälpt dem att se klarare och att därigenom kunna utveckla det pedagogiska arbetet. Den specialpedagogiska handledningen har bidragit till en professionell utveckling och även till trygghet och ökad tillit till den egna kapaciteten.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject specialpedagogik
specialpedagogisk handledning
reflektion
Handle http://hdl.handle.net/2043/22765 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics