Med en fot i varje läger - En studie om försteläraren i förskolans komplexa uppdrag

DSpace Repository

Med en fot i varje läger - En studie om försteläraren i förskolans komplexa uppdrag

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Med en fot i varje läger - En studie om försteläraren i förskolans komplexa uppdrag
Author Krüger, Emma ; Persson Lopez, Kajsa
Date 2017
Swedish abstract
Denna studie har för avsikt att ta reda på hur rollen som förstelärare kan upplevas på förskolan gällande arbetsuppgifter, gränsupprätthållning samt yrkesidentitet. Förstelärare i förskolan blir allt fler trots att staten inte har avsatt en budget för att skapa karriärvägar i förskolan, vilket gör att uppdragsbeskrivningar sker på kommunal nivå och är beroende av kommunala riktlinjer och de behov som finns i verksamheten för närvarande. Sedan införandet av lärarlegitimation för förskollärare, i samband med omorganisering av institutionen, har både arbetsroller och ansvarsfördelning ändrat karaktär. I denna studie undersöks den nya rollen förstelärare i förskolan genom kvalitativa intervjuer, som analyseras utifrån teorier om yrkesidentitet och systemteori. Resultatet visar att befattningen är beroende av flera aktörer såsom organisation, kollegor och chef för att kunna identifiera sig i sin nya yrkesroll. Tjänsten innebär att organisationens ansvarsfördelning omstruktureras, vilket har lett till att gränser och positioner upprätthållits från försteläraren gentemot övrig personal och tvärtom. Slutsatsen är att attityder ifrån olika aktörer och politiska reformer påverkar hur tjänsten som förstelärare mottagits och upplevts i olika verksamheter.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Förskola
Förstelärare
Gränsupprätthållande
Identitet
Organisation
Positioner
Roller
Handle http://hdl.handle.net/2043/22801 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics