"Sländan fnissar, virvlar, snurrar, trippar och fladdrar fram, Johanna limmar, sågar, borrar och tejpar" En studie om genusnormers förändring i bilderböcker

DSpace Repository

"Sländan fnissar, virvlar, snurrar, trippar och fladdrar fram, Johanna limmar, sågar, borrar och tejpar" En studie om genusnormers förändring i bilderböcker

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Sländan fnissar, virvlar, snurrar, trippar och fladdrar fram, Johanna limmar, sågar, borrar och tejpar" En studie om genusnormers förändring i bilderböcker
Author Andersson, Angelica ; Dahlén, Therese
Date 2017
Swedish abstract
Bilderboken är ett naturligt inslag i vardagen på förskolan i barns identitetsskapande. Genom bilderboken förmedlas olika normer och värderingar. Förskolans litterära utbud kan påverka genom att medvetet ge positiva förebilder och välja bort stereotyper. I denna studie har vi undersökt vilka karaktärer som finns att uttyda i bilderböcker när det gäller genus, samt vilka stereotypa egenskaper dessa tillskrivs, då syftet med studien är att undersöka möjliga genusnormer i bilderböcker och hur de har förändrats över tid. Studien omfattar tre bilderböcker från respektive tidsperiod, vilket sammanlagt ger sex bilderböcker. Analysen är utförd med en kvalitativ innehållsanalys och semiotisk text- och bildanalys, som utgår från Yvonne Hirdmanns teori om ett genussystem samt ett normkritiskt perspektiv. Studiens resultat visar att de valda bilderböckerna från 1970- och 1980-talet befäster traditionella stereotypa mönster och roller. Bilderböckerna utgivna 2016 utmanar samhällets normer när det gäller stereotypa egenskaper. Den föränderlighet angående genusnormer som blivit synlig i vårt resultat kan visa på att samhällets värderingar har förändrats. Vi hoppas att vårt arbete bidrar till att pedagoger i förskolan i framtiden gör medvetna val av bilderböcker samt reflekterar kring stereotypa roller som kan tänkas finnas i dem.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject Bilderböcker
Genus
Genussystem
Identitetsskapande
Kvalitativ innehållsanalys
Könsstereotyp
Normer
Normkritisk
Semiotisk text- och bildanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/22845 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics