”Men det är det att du inte träffar handläggarna och dom i Jobbgarantin så ofta…”

DSpace Repository

”Men det är det att du inte träffar handläggarna och dom i Jobbgarantin så ofta…”

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ”Men det är det att du inte träffar handläggarna och dom i Jobbgarantin så ofta…”
Author Shaqiri, Arbnor
Date 2017
Swedish abstract
Denna studie genomfördes på ungdomar mellan 20 – 24 år i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprogram Jobbgarantin för ungdomar. Studiens syfte var att beskriva och analysera betydelsen av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprogram Jobbgarantin för ungdomar. Sju ungdomar intervjuades. Resultatet har analyserats utifrån begrepp från SCCT, Bourdieus kapitalbegrepp och andra begrepp som exempelvis hierarkisering, disciplinering och omstrukturering. Utifrån analysen av ungdomarnas berättelser visar studien på att ungdomarna upplever Jobbgarantin och Arbetsförmedlingen olika. Kombinationen av förväntningar ungdomarna har på exempelvis myndigheten, arbetsmarknadsprogrammet, personalen, handläggarkontakten och responsen ungdomarna får av dessa, är vad som leder till att ungdomarna har bra eller mindre bra upplevelser av Jobbgarantin och den statliga myndigheten. Det mest framträdande i studien är att ungdomarna upplever arbetsmarknadsprogrammet och Arbetsförmedlingen olika beroende på engagemanget handledarna och handläggarna visar dem. Myndighetspersonalens engagemang tillsammans med miljöerna ungdomarna utför sina jobbsökaraktiviteter i, spelar en avgörande roll för vad ungdomar tycker om Jobbgarantin och hur de bestämmer sig för att uppfatta programmets och Arbetsförmedlingens inverkan på arbetssituationen. Ungdomarna som utför sina jobbsökaraktiviteter i Jobbgarantin på arbetsmarknadsprojekt och privata arbetsförmedlingar, har goda upplevelser av programmet och dess inverkan på arbetssituationen. Dock kunde flera ungdomar paradoxalt nog uppleva att Arbetsförmedlingen inte har en påverkan i deras arbetssituation, när myndigheten de facto har det.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Arbetsförmedlingen
Olika
Engagemang
Miljö
Ungdomar
Upplevelser
Handläggare
Handledare
Arbetsmarknadsprojekt
Privata arbetsförmedlingar
Ungdomsarbetslöshet
Arbetslöshet
Arbetssituation
Jobbgarantin
Arbetslöshetskarriär
Handle http://hdl.handle.net/2043/22857 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics