Arbetsmiljö och hälsa - en studie om arbetsmiljöns betydelse för hälsan

DSpace Repository

Arbetsmiljö och hälsa - en studie om arbetsmiljöns betydelse för hälsan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Arbetsmiljö och hälsa - en studie om arbetsmiljöns betydelse för hälsan
Author Mucolli, Ylli
Date 2017
Swedish abstract
Arbetsmiljön är en av de viktigaste bestämningsfaktorerna för vår hälsa. Olika miljöfaktorer kan ha positiva effekter på vår hälsa, men de kan också bidra till ohälsa. Studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolor har en ojämn arbetsbelastning. Det är något som kan orsaka psykisk ohälsa på grund av stressfulla situationer som kan förekomma vid ojämn arbetsbelastning, men också fysisk ohälsa om inte arbetslokalen är ergonomiskt utformad. Syftet med den här studien var att analysera studie- och yrkesvägledares upplevelse av arbetsmiljön. De frågor som ställts är följande: Hur upplever studie- och yrkesvägledare sin arbetsmiljö? Hur upplever studie- och yrkesvägledare att hans eller hennes hälsa påverkas av sin arbetsmiljö? Studien är baserad på kvalitativa intervjuer som genomförts med sex studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolor i Skåne. Den teoretiska bas som används för att analysera resultatet består av Antonovskys teori om KASAM och dess begrepp begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet samt Banduras Social Cognitive Career Theory (SCCT). Analysen visar i huvudsak att studie- och yrkesvägledarna upplevde sin arbetsmiljö som meningsfull eftersom de upplever att de har stort inflytande över sitt arbete. De tyckte också att deras arbetsmiljö var begriplig och hanterbar eftersom de upplevde sin arbetsmiljö som ordnad och strukturerad samt att det fanns resurser till deras förfogande. Nyckelord: Arbetsmiljö,
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Arbetsmijö
Hälsa
Ergonomi
Studie- och yrkesvägledare
Handle http://hdl.handle.net/2043/22861 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics